Curs de restauració de mobles

CONTINGUT:

  • Introducció a la conservació i restauració del moble antic i vell.
  • Restauració/Recuperació/ Reutilització del moble portat per l'alumne.
  • Tot el material està iclòs en el preu.

PROGRAMA:

  • Materials
  • Tècniques de decapatge i neteges en general.
  • Tractament antiparasitari.
  • Introducció al color. Treball amb tapaporus i acabats a la cera.
  • Reposició de petites peces, acabat matisat.
  • Envernissar a monyeca i goma laca.
  • Tècniques de repàs i acabats finals.

Curs trimestrial
30h/trimestre
1 dia/setmana

Horaris
Dimarts:    Matí 10h30 - 13h, Vespre 18.30h - 21h
Dimecres: Matí 10h30 - 13h, Vespre 18.30h - 21h
Dijous:     Mati 10h30 - 13h, Tarda 16h-18h30, Vespre 18.30h - 21h