Restauració de pintura

Pots compartir aquesta informació:

RESTAURACIÓ DE PINTURA

Contingut:

  • Introducció a la restauració i conservació pictòrica.
  • Cada Alumne treballa sobre la seva peça.
  • Tot el material està inclòs en el preu del curs.

Programa:

  • Neteja superficial de suport i pintura.
  • Neteges químiques.
  • Consolidacions. Suport tela i capa pictòrica.
  • Reintegració de capa pictòrica.
  • Envernissat final.
  • Elaboració d'una fitxa tècnica.
  • Aprofundiment del coneixements de materials.

 

 

Curs trimestrial
30h/trimestre
1 dia/setmana

Horaris
Dimarts:    Matí 10h30 - 13h